PITy 2014 - darmowy program do rozliczenia PIT za rok 2013

Bezpłatny program do rozliczania zeznań rocznych PIT 2013/2014

Pit 2014 ministerstwo finansów

2014-01-21

Program PIT za 2013/2014 rok

Rozliczając ulgę na malucha osoba napisać musi numery PESEL dzieci i liczbę dzieci, a w przypadku niedostatku owych numerów - nazwiska, imiona, daty urodzenia dzieci.

Wersja online prezentowanego programu do Pity 2013 to przede wszystkim wygoda i oszczędność czasu! Nic nie musisz pobierać, ani tym bardziej instalować. Wystarczy, że jedynie włączysz aplikację PIT ONLINE klikając w poniższy baner. Będziesz mógł wówczas sporządzić PIT przez internet na pit2014 stronie edeklaracje.eu.

PIT 36 należy dostarczyć pit2014 osiągając środki utrzymania poza granicami lub uzyskując zarobki ze źródeł usytuowanych za granicą kraju.

pit 28

Niemało osób co roku ma sporo kłopotów podczas wypełniania zeznań fiskalnych. Wielokrotnie nie wiemy co w danym polu wprowadzić albo jakie zeznanie podatkowe powinniśmy sporządzić. Aby pomóc polskim podatników wykonaliśmy porady dla każdego rodzaju zeznania podatkowego. Zobacz jak wypełnić poszczególne druki PIT.

Do wysłania formularza PIT-38 zobowiązani są podatnicy, którzy w danym roku podatkowym pit2014 uzyskali przychód odpłatnie zbywając: - papiery wartościowe, - udziały w spółkach, które mają osobowość prawną, - pochodne instrumenty finansowe oraz realizacje praw z nich wynikających, - pożyczone papiery wartościowe (jest to tzw. sprzedaż krótka).

druk pit 39

Blankiet PIT 39 - rozlicz PIT-39 za 2013 rok. Formularz PIT-39 przeznaczony jest dla podatników, którzy w danym roku podatkowym sprzedali nieruchomość. Jest jednak wiele szczegółów, które wpływają na to, czy dana sprzedaż kwalifikuje się akurat pod ten formularz pit2014 podatkowy. Niniejszy artykuł zawiera najważniejsze informacje dotyczące PIT-39.

Początkowa część deklaracji pit 28 jest jak zwykle przeznaczona na wybór miejsca składania formularza. Należy tam wpisać pełną nazwę Urzędu, przez który jesteśmy obsługiwani wraz z zaznaczeniem odpowiedniego miasta. Warto nie zapominać, że musimy w tej części również zaznaczyć czy jest to korekta składanego zeznania czy robimy to po raz pierwszy. Tę informację należy umieścić w rubryce numer 6.

Wyliczanie podatku zagranicznego w Polsce zależy od norm ustalonych w pakcie o unikaniu podwójnego objęcia opodatkowaniem zawartej z konkretnym krajem.

Prócz wymienionych, druk PIT-38 rozliczają również osoby, które objęły udział w spółkach posiadających osobowość prawną lub wkład w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny (jednak nie pod postacią przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części).

W programie dla księgowości Pity 2014 pit2014 dostępne są również ponad 300 aktywnych druków, w tym większość aktualnych formularzy dla Urzędu Skarbowego w wielu kategoriach, np. kadry i płace, dokumenty księgowe, program do faktur, magazyn pit2014 itp.

Podatnicy, jacy prowadzą firmę, i wybrali opłacanie podatku liniowego 19%, składają w Urzędzie Fiskalnym formularz PIT 36L.

Kalkulując dochody niepełnoletnich – należy dostarczyć Pit-36 łącznie z PIT/M, nawet gdyby standardowo, bez dochodów małego dziecka, składałoby się PIT-37.

Większość modułów Pity 2013 (np. e-deklaracje, program magazynowy, program do faktur, moduł płacowy, aktywne druki) może być użytkowanych przez wszystkie firmy bez względu na formę prowadzenia księgowości czy sposób opodatkowania.

Formularz PIT-28 - zgłoś zamiar stosowania PIT-28 za 2013 rok do 20 stycznia!.

Zeznanie Pit 36 rozliczają obywatele, którzy za rok 2013 pozyskiwali którekolwiek zyski objęte podatkiem na zasadach skali podatkowej (18-32%) bez pit2014 pośrednictwa pracodawcy.

Jeżeli obywatel w czasie roku traci uprawnienie do rozliczania się podatkiem liniowym (19 procent) – gdy otrzyma w ramach działalności przychody z tytułu usług, odpowiadających operacjom, jakie osoba lub co najmniej jeden z wspólników jednostki czynił lub robi w roku fiskalnym na rzecz uprzedniego albo obecnego zatrudniającego – obywatel za cały rok wysyła Pit-36, a nie PIT 36l.

Łączne opodatkowanie poprzez druk PIT-37 polega na opodatkowaniu łącznym od sumy dochodów zdobytych przez pit2014 małżonków w danym okresie rozliczeniowym, po osobnym potrąceniu kwot określonych przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek kalkuluje się na podstawie podwójnej wysokości podatku, który porachowany jest od połowy sumy dochodów małżonków. Należy niemniej pit2014 zauważyć, że do sumy tej nie wlicza się dochodów objętych podatkiem zryczałtowanym, jak np. wygrane w grach liczbowych, dywidendy, odsetki z bankowych lokat. W sytuacjach, w których jeden z małżonków nie naruszył minimalnego progu powodującego zobowiązanie zapłaty podatku również stosuje się ten sposób liczenia podatku oraz należy wypełnić deklarację PIT-37.

Kategoria: Pit2014 | Tagi: pit 2014, pit 37, pit37, pit 37 za 2013, pit 2014 program | Brak komentarzy